Contact us
 

      Kontakt oss på telefon nr. 0047 97568331.

      Du kan også nå oss i utlandet over Skype når vi er og reiser.  Men du må først skrive til oss om hva det gjelder, det nytter ikke å  ringe oss gjennom Skype.
 
  Skype adressen til Per Einar Jensen er: miracle.jensen1

  Skype adr. til Aina Karin Jensen er: miraclejensen-aina
       
  Eller skriv til oss:
 per.einar@miraclejensen.com  aina.karin@miraclejensen.com       
    
¸.•*¨`*•.¸.•*¨`*•.¸.•*¨`*•.¸.•*¨`*•.¸.•*¨`*•.¸.•*¨`*•.¸.•*¨`*•. 
            

     
     Contact us on phone no. 0047 97568331

     You can also reach us abroad over Skype when we are  traveling. Please first you have to write to us about what's your  problem, it is helplessly to try to call through Skype.
       

 The Skype adress to Per Einar Jensen is:    miracle.jensen1
 The Skype adress to Aina Karin Jensen is:  miraclejensen-aina
      

 Or write to us:
   per.einar@miraclejensen.com or  aina.karin@miraclejensen.com