• 4_1.jpg
 • 2.jpg
 • 8_1.jpg
 • 11.jpg
 • 5_1.jpg
 • 9.jpg
 • 1_1.jpg
 • 2_1.jpg
 • 12.jpg
 • 3_1.jpg
 • 7.jpg
 • 7_1.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 10.jpg
 • 6_1.jpg
 • 4.jpg
 • 10_1.jpg
 • 1.jpg
 • 9_1.jpg

 

Fright from hell.

This happened to me on the night of September 30, 2017.09.30.

In the middle of the night, I do not know if I was asleep or in an intermediate state, but anyway it was alive.

It was a black cloud prop which was 3-4 meters high and about 2 meters wide. I could feel a nasty atmosphere of fear and I wanted to protect my wife Aina. I held her strongly in my hand, but then there came a big brown/black hand out of this cloud.

This hand took me in my hand and would drag me away from Aina. I felt that the hand was looking for my soul to get me into the kingdom of dead.

I called on Jesus, I called on Jesus blood. I called out again on the blood of Jesus and Jesus name and nothing happened.

The third time I yelled at the blood of Jesus and Jesus name, the figure disappeared. When I woke up from sleep or the intermediate state, was it so vivid in front of me.

But then I had a vision and it was that I was going to stand steady against him, firm in the faith. Then I received the revelation that when I said: "the blood of Jesus and Jesus name" three times, the devil had to let go of.

Then I thought that we can protect us more.  When North Korea will send missiles on America, so sends the Americans out missile attack to destroy the rocket which is coming from the enemy.

Then it became even more vivid for me that we can stop the entire devil's power by the blood of Jesus. Say the blood of Jesus, and Jesus name three times and the devil will depart from you.

In Exodus from the end of Egypt as the killer Angel came and those who had blood written across the door frame, was free. What I want to promote here is the power in the blood of Jesus Christ.

Posted by Apostle Per Einar Jensen

September 30th, 2017

 

 

 

 

Skremsel fra helvete.

Dette hendte meg natt til 30 September 2017.09.30.

Midt på natten, om jeg var i søvn eller i mellomtilstanden, men allikevel så var det levende.

Det kom en svart skystøtte som var 3-4 meter høy og ca 2 meter bred. Jeg kunne kjenne en ekkel atmosfære av frykt og jeg ville beskytte min kone Aina. Jeg holdte henne sterkt i hånden, men så kom det en stor brun/svart hånd ut av denne skyen.

Denne hånden tok meg i min hånd og ville dra meg vekk fra Aina. Jeg  følte at den hånden var ute etter sjelen min for å få meg inn i dødriket.

Jeg ropte på Jesus, jeg ropte på Jesus blod. Jeg ropte igjen på Jesu blod og Jesu navn og ingenting skjedde.

Den tredje gangen jeg ropte på Jesu blod og Jesu navn, forsvant skikkelsen. Da jeg våknet opp i fra søvnen eller mellomtilstanden, så var dette så levende fremfor meg.

Men så fikk jeg en visjon og det var at jeg skulle stå han i mot fast i troen. Da fikk jeg den åpenbaringen at når jeg sa: «Jesu blod og Jesu navn» tre ganger, så måtte djevelen slippe.

Da tenkte jeg også på at vi kan beskytte oss mere.. Når Nord Korea vil sende raketter mot Amerika, da sender amerikanerne ut motskydds og til intet gjør raketten som kommer fra fienden.

Da ble det enda mer levende for meg at vi kan stoppe all djevelens makt ved Jesu blod. Si Jesu blod, og Jesu navn tre ganger og djevelen vil vike fra deg.

I 2 Mosebok fra utgangen av Egypt da morderengelen kom og de som hadde blodet strøket over dørstokken, gikk fri. Det jeg vil ha frem her er at det er kraft i Jesu blod.

Skrevet av Apostel Per Einar Jensen

30 September 2017