A new prophecy to Aina Karin Jensen!

I am a member of a group on Facebook by the name: Called by the Lord. Long time ago I wrote my name there to get a prophecy. Today I got it and it was a man named Robert Parcel who prophesied to me:

I see a major expansion of ministry. The Lord has hand picked you as a front runner in a fresh run not only where you are but also new and exciting doors of opportunity to minister to many more. The Lord shall provide all that is needed, now and in the days to come. I also see fresh fire and deeper revelation knowledge and wisdom for the task and powerful deliverance anointing manifesting for the masses.

If you want a prophecy, go to Called by the Lord by this link on Facebook:

https://www.facebook.com/groups/calledbythelord/466370270214083/?comment_id=466371866880590¬if_t=group_comment_reply

and use this page:

*******PROPHETIC WORD NAME LIST*******

Thank you so much Robert Parcel and God bless you.

Robert Parcel

?  

Jeg er medlem i en gruppe på Facebook ved navnet: Called by the Lord. For lenge siden skrev jeg mitt navn der for og få et profeti. I dag har jeg fått det og der var det en mann som heter Robert Parcel som profeterte til meg:

Jeg ser en stor utvidelse av tjenesten. Herren har håndplukket deg som en frontfigur i et ferskt løp ikke bare hvor du er, men også i nye og spennende dører av muligheter til å tjene mange flere. Herren skal gi alt som er nødvendig, nå og i dagene som kommer. Jeg ser også ny ild og dypere åpenbaring i kunnskap og visdom for oppgaven og en kraftig befrielse i salvelse som blir åpenbart for massene.

Om du ønsker et profeti, gå til Called by the Lord via denne linken på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/calledbythelord/466370270214083/?comment_id=466371866880590¬if_t=group_comment_reply

og bruk denne siden:

*******PROPHETIC WORD NAME LIST*******

Written of Prophetess Aina Karin Jensen

11 October 2015.