• 9.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 4.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 8.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 6.jpg

Carry yourself before God as a sacrifice.

 
lord
 
 
 
 
 
Carry yourself before God as a sacrifice.
 
 
What should we do to serve God? The spiritual service of God, what is it? Paul says here; "Follow me as I followed Christ." Why did Paul say, follow me, instead of saying follow Jesus Christ? He was just a man, but he said so because he was the one who had the word of his time.
 
He should have said; "Follow Christ, and then me." Paul was crucified with Christ, he was a prisoner of Christ, and he was always obedient when the Holy Spirit spoke to him. God used Paul and through Paul's letter in the Bible, we can learn.
 
Paul says in Romans 12:1 on spiritual service: "I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service."
 
The Spirit is in us, and it is he who carries the body, the body is dead, it's the hut to the spirit. Spirit and flesh are against each other, but when you kill the carnal desires of the Holy Spirit, then you walk no longer after the flesh, but after the Spirit. You do not after the flesh, but after the will of the spirit.
 
The carnals desire is death and the spiritual desire is life. Spiritual service is to carry the body to pleasure for God. When that happens, the law cannot come in anymore with; you have not, should not, do not, but you are filled with the Holy Spirit. The spiritual service is fulfilled in you.
 
Look at the life to Jesus Christ. When Jesus cried out; "Father, not my will, but your will." Jesus was a sacrifice, he carried his body to God. Jesus had his will, but he ignored his own will, because he had given himself as an offering to the Father, and this we also need to do, you and I. Let's not go any further in our own will, but do our heavenly Fathers will. That is our spiritual food.
 
Jesus said; John 4:34 "I know about food that you do not know, and it's to make my heavenly Fathers will."
 
Posted June 30 2010
by Aina Karin Jensen
 
 
 
rom
 
 
 
Fremstill deg selv for Gud som et offer.
 
 
Hva skal vi gjøre for å tjene Gud? Den åndelige tjenesten for Gud, hva er det? Paulus sier her; "Følg meg som jeg fulgte Kristus." Hvorfor sa Paul, følg meg, i stede for å si følg Jesus Kristus? Han var bare et menneske, men han sa det jo for at han hadde ordet for sin tid.
 
Han burde sagt; "Følg Kristus, og deretter meg." Paul ble korsfestet med Kristus, han var en fange av Kristus, og han var alltid lydig når den Hellige Ånd talte til ham. Gud brukte Paul og gjennom Paulus brev i Bibelen, kan vi lære.
 
Paulus sier i Romerne 12:1 om åndelig tjeneste: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Ånden er i oss, og det er han som bærer kroppen, kroppen er død, det er hytta til ånden. Ånden og kjødet er mot hverandre, men når du dreper kjødets lyster ved Den Hellige Ånd, da vandrer du ikke lenger etter kjødet, men etter Ånden. Du trenger ikke gjøre etter kjødet, men etter viljen til ånden.
 
Kjødets ønske er død og åndens ønske er liv. Åndelig tjeneste er å bære kroppen til Guds glede. Når det skjer, kan loven ikke komme inn med; du har ikke, bør ikke, ikke gjør det, men du er fylt med Den Hellige Ånd. Den åndelige tjeneste oppfylles i deg.
 
Se for eksempel Jesu Kristi liv. Da Jesus ropte ut; "Far ikke skje min vilje, men din vilje.» Jesus var et offer, han bar kroppen sin til Gud. Jesus hadde sin vilje, men Han ignorerte sin egen vilje, fordi Han hadde gitt seg selv som et offer for Faderen, og det må vi også gjøre, du og meg. La oss ikke gå videre i vår egen vilje, men la oss gjøre vår himmelske Fars vilje. Det er den åndelige føde.
 
Jesus sa i Johannes 4:34 "Jeg vet om mat som du ikke kjenner, og det er å gjøre min himmelske Fars vilje."
 
Skrevet 30. juni 2010
av Aina Karin Jensen
 
 
 
 

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form