• 5.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 2 (1).jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 7 (1).jpg
 • 6 (1).jpg
 • 6.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 9.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 7.jpg
 • 4.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 8.jpg
There are many methods to be thirsty.

godsglory

 

 

It is natural for all people to be thirsty. But there may be many ways to be it. Who does not yearn to succeed, but happiness lasts only for a time. When we die, we must leave everything. We would like to look attractive and beautiful, we long for love and it is natural. We yearn to have close friends. Another thirst is in the form of eating and never be satisfied until they are caught in their own body of fat. An alcoholic thirst for alcohol and so on.

When it actuality is something else we all thirst for, which is deep in us - - which is God, but we try to satisfy ourselves with the help of worldly things, because Satan distorts truth for us. Satan tries to provide every other thing to satisfy the thirst for God.

 

Before God comes in, nothing can satisfy the longing that is in man. If you thirst for something so try to seek God instead. The only way you can meet Him is to seek Him. God will quench the thirst. Seek the Lord in humility and He will be there.

I was looking for God in the New Age community for many years and was uneasy and restless. It was something that gnawed inside me and I could not finish a thought before I had started on something else. When I started to find Jesus, disappeared many of my troubles, and I learned what it is to have peace in mind. But I had other ailments from the spirit world and I had to learn that the other world is real.

 

visdome

 

This picture under is of me a few years back when I had it pretty tough. Music is something that touches my soul. I must listen to God's music by Odel Federick because it is special and has so much power and anointing so the spiritual world must depart from me. At that time, as you can see in the picture, I was so bothered and had to have six speakers around me, right next to my body and played the music for full strength. In this way I had it for a few months, night and day, when it was at its worst.

 

Finally I gave up because the suffering and the fear was too intense and I started to cry and then came the deliverance. Then I began to bind the forces of evil and my husband and I thought the roof was going to fall down, it was cracking the roof as shots were fired in succession. We jumped out of the bedroom, ensured that the roof was going to fall down. Slowly, slowly began the devil to let go. I began to feel so light as I walked on cotton and I could see a light inside of me.

I thank God that He has given me a man who understands my situation and the strange life that I have. Today I am not afraid of the devil, for he was defeated when Jesus gave His life for us. I am often thanking Jesus for the blood that takes everything and that He went on the cross for us.

 

getout

 

I had it very tough and I thought many times that I would end up in a mental hospital. But you see, God gives only as much as He knows you can take --- and I've learned. I learned that the name of Jesus Christ gave me peace. I had it so tough that I could not even read the Bible because I was so bothered by the other world. The Bible says in 2 Peter 1:21 that the Holy Spirit wrote the Bible. Today I know that the Bible is the living Word and is written through people who were moved by the Holy Spirit. The Word is alive and the evil are unable to hear the word of God and have to let go.

Hebrews 12:5 Have you forgotten the exhortation which speak unto you as unto children,

                          My son, despise not when the Lord rebuke

                          do not be discouraged when he rebukes.

                        6 For whom the Lord loves, he shows the way,

                           and he punishes every son he receives.

                        8 If you are not shown to facilitate like everyone else, you are not sons but bastards.

A lot of my thirsts for the worldly things have been taken away from me, but I'm still thirsty after getting even closer to God for even greater communion with Him.

I am writing this little article, because this has been my experience in my life, and I had to experience this to know about the other world and to learn that Jesus Christ is my salvation and savior.

Posted 06/05/2011 by

Prophetess Aina Karin Jensen

 

 

Det er mange måter å være tørste på.
 
 
Det er naturlig for alle mennesker å bli tørst. Men det kan være mange måter å være det på. Hvem lengter ikke etter å lykkes, men lykke varer bare for en tid. Når de dør, må de forlate alt. Vi vil gjerne se attraktive og vakre ut, vi lengter etter kjærlighet og det er naturlig. Vi lengter etter å ha nære venner. En annen tørst er i form av og spise og aldri bli mett, inntil de er fanget i sitt eget kropp av fett. En alkoholiker tørster etter alkohol og så videre.
 
Når det egentlig er noe annet vi alle tørster etter, som er langt inne i oss - - som er Gud, men vi prøver å tilfredsstille oss selv ved hjelp av verdslige ting, fordi Satan forvrenger sannheten for oss. Satan prøver å gi deg alt for å tilfredsstille tørsten etter Gud.
 
Før Gud kommer inn, kan ingenting tilfredsstille lengselen som er i mennesket. Hvis du tørster etter noe så prøv å søke Gud. Den eneste måten du kan møte Ham på, er å søke Ham. Hvis du tørster etter Gud, så vil tørsten bli slukket. Når man søker Herren i ydmykhet så vil Han være der.
Jeg lette etter Gud i New Age samfunnet i mange år og var urolig og rastløs. Det var noe som gnaget inni meg og jeg kunne nesten ikke fullføre en tanke før jeg hadde begynt på noe annet. Men det var denne ekle uroen som plaget meg hele tiden. Da jeg begynte å finne Jesus forsvant mange av mine plager, og jeg fikk vite hva det er å få fred i sjelen. Men jeg hadde andre plager fra åndeverden og jeg måtte lære at den andre verdenen er virkelig og at alt kommer derfra først.
 
Dette bildet er av meg for noen år tilbake da jeg hadde det ganske tøft. Musikk er noe som berører min sjel. Jeg må høre på Guds musikk av Odel Federick for den er spesiell og har så mye kraft og salvelse at åndeverden må vike fra meg. På den tiden som man kan se på bildet, var jeg så plaget og måtte ha seks høyttalere rundt meg, helt inntil kroppen min og spilte musikk for full styrke. På denne måten hadde jeg det for et par måneder, natt og dag, da det var på sitt verste. Til slutt gav jeg opp fordi lidelsene var for intense og jeg begynte å gråte, da kom befrielsen. Så begynte jeg å binde ondskapens krefter og min mann og jeg trodde taket skulle falle ned, det smalt i taket som skudd ble avfyrt i rekkefølge. Vi sprang ut av soverommet, sikre på at taket kom til å falle ned. Sakte, sakte begynte djevelen å slippe taket. Jeg begynte å føle meg så lett som om jeg gikk på bomull.
 
Jeg takker Gud for at han har gitt meg en mann som forstår min situasjon og det merkelige livet som jeg har. I dag er jeg ikke redd for djevelen, for han ble beseiret da Jesus ga sitt liv for oss. Takk Jesus for blodet som tar alt.
 
Jeg hadde det veldig tøft og jeg tenkte mange ganger at jeg ville ende opp på et mentalsykehus. Men du skjønner, Gud gir bare så mye som han vet at du kan ta --- og jeg har lært. Jeg lærte at navnet Jesus Kristus ga meg fred. Jeg hadde det så tøft at jeg ikke engang kunne lese Bibelen fordi jeg var så plaget fra den andre verden. Bibelen sier i 2. Peter at Den Hellige Ånd skrev Bibelen. I dag vet jeg at Bibelen er det levende Ord og det er skrevet gjennom mennesker som ble drevet av Den Hellige Ånd og Ordet er levende og den onde klarer ikke å høre Guds ord for da må han tilslutt slippe taket.
 
Hebreerne 12:5 Har dere glemt den formaningen som taler til dere som til barn:
                         Min sønn, forakt det ikke når Herren irettesetter,
                         mist ikke motet når han refser. 
 
                      6  For den Herren elsker, viser han til rette,
                         og han straffer hver sønn han tar seg av.
 
                      8 Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn.
 
 
 
Mye av min tørst etter verdenslige ting er slukket, men jeg er fortsatt tørst etter å komme enda nærmere Gud for enda større fellesskap med Ham. Jeg skriver denne lille artikkelen, fordi dette har vært min erfaring i livet mitt, og jeg måtte oppleve dette for å vite om den andre verden og å lære at Jesus Kristus var min frelse og frelser.
 
Skrevet 06.05.2011 av
Profetinne Aina Karin Jensen                    
 
 
 

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form