• 4 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 9.jpg
 • 5.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 6.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 3.jpg
 • 8.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg

The greatest preachers or those who have healing gifts shall pray for the person who takes contact. 

 

Today have nearly everyone call center and you need to take contact there because the idea behind is the money. Therefore, it will be asked for your name and address. They then maybe say that they are going to send an amount they have promised under the influence of the person who sits in the call center, but this person does not have the same healing anointing as the main Pastor as they really seek. Because that man has received it directly from God, the others become as servants as the boy Gesay to Elijah, who thought he had the power as the prophet had. But he did not have it.

It is made blessing cloths without interfering from the main Pastor with the special gifts from God, in reality it has become machinery in it. Everyone today is looking for money for the service, we too. But however, it is not right in God's eyes. For in the hopes of getting the special prayer from the pastor with the healing gifts of recovery, you are not healed, it can actually be so that you will neither be blessed.

The greatest churches in America, they have millions of dollars. .. Where have they gotten all this money from? Let's take a look in the Bible. Revelation 3:14-18. Here it says that the Church is rich and has been given the abundance and has no need for anything, but anyway they goes on. But they do not know that they are miserable, pitiable, blind and naked. Jesus stands above the door and knock. If anyone hears my voice and knock on, then I will go in to her and keep the meal with her..... the individual. Jesus also says that we have to go out of her. We can become so eager that the Holy Spirit is no longer with us, in other words, you work in the flesh.

Revelation 22: 17 “And the Spirit and the bride say, Come. And let him that hear it say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.”

The most important thing here is to obey the spirit because that is what the bride will do. She will only go after what the Holy Spirit says. When the Holy Spirit says, "Go," then go. When the Holy Spirit says "do it," then we must do it. When the Holy Spirit says "stop" then we stop.

But I do not judge over this; I am just only telling you what's written in the Bible.

I have written this to point out that we do not have a call center in our ministry. Here you will come directly to one of us and get the intercession of one of us. It is not the same to call to a call center and get prayer without getting prayer from the main Pastor. This is something that has been on my heart and the individual can take it as they want. We have many years of experience and in our service we have also seen a little of everything. 

Written Oct. 9th, 2017 of Prophetess

Aina Karin Jensen

 

 

 

 

De største predikantene eller de som har helbredende gaver skal selv be for vedkommende som tar kontakt.

I dag så har de fleste kundesenter og du må henvende deg dit for baktanken ligger i penger. Derfor blir det spurt om navn og adresse. De kan da si at de skal sende en sum de har lovet under påvirkning av vedkommende som sitter i kundesenteret, men denne har ikke den samme helbredende salvelse som hovedpersonen som de egentlig søker. For det mennesket har fått det direkte fra Gud, de andre blir som tjeneste gutten Gesay til Elia som trodde han hadde kraften slik som profeten hadde. Men det hadde han ikke.

Det blir laget salveduker utenom hoved pastoren som har de spesielle gaver og  det har i sannhet blitt et maskineri i det. Alle i dag er ute etter penger for tjenesten, også vi. Men dog alt er ikke rett i Guds øyne. For i håp om å få bønn fra den spesielle pastoren med helbredende gaver for å bli frisk, så blir du ikke helbredet, det kan faktisk være slik at du ikke blir velsignet engang.

De største kirkene i Amerika, de har millioner av dollars.... hvor har de fått inn alle disse pengene fra? La oss ta en titt i Bibelen. Åpenbaringen 3:14-18. Her står det at kirken er rik og har fått overflod og har ikke behov for noe, men allikevel så driver de på. Men de vet ikke at de er elendig, ynkelig, blind og naken. Jesus står fremfor døren og banker på. Om noen hører Min røst og banker på, da vil Jeg gå inn til henne og holde måltid med henne ..... den enkelte. Jesus sier også at vi skal gå ut av henne. Vi kan bli så ivrige at den Hellige Ånd er ikke med lenger, med andre ord så arbeider man i kjøttet. Åpenbaringen 22: 17 «Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.»

 Det viktigeste her er å lyde ånden for det vil bruden gjøre. Hun vil kun gå etter hva den Hellige ånd sier. Når den Hellige ånd sier»Gå», så gå. Når den Hellige Ånd sier «gjør det», da må vi gjøre det. Når den Hellige Ånd sier «stopp» så stopper vi.

 Men vi skal ikke være dommere over dette, bare fortelle hva som står i Bibelen.

Med det som jeg vil ha frem her er at vi har ikke kundesenter hos oss. Her kommer du direkte til en av oss og får forbønn av en av oss. Det er ikke det samme som å komme til et kundesenter og bli bedt for enn å komme til hoved Pastoren. Dette er noe som har ligget på mitt hjerte og den enkelte får ta det som de vil. Vi har mange års erfaring og i vår tjeneste har vi også sett litt av hvert. 

Skrevet 9 Okt. 2017 av profetinne

Aina Karin Jensen

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form