• 7.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 9.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 5.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 8.jpg
 • 3.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 4.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 6.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 2.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg

Customer treatment and healing at Scandic Alta!

 

We have been in Alta from September 21 to 23th, 2015. We fasted for 15 days before we traveled upward, to be strong in the spirit.

Everything went fine on the trip up with the aeroplane and the airport bus stood outside waiting for us.

We arrived an hour at the hotel before the people would come. We stayed at Scandic Alta and felt comfortable there, the staff were phenomenal. 

------------------------------------------------------------------------

Kundebehandling og helbredelse på Scandic Alta!

Vi har vært i Alta 21 til 23 September 2015. Vi fastet i 15 dager før vi reiste oppover, for å være sterke i ånden.

 Alt gikk fint på turen oppover med flyet og flybussen sto utenfor og ventet på oss.

  Så vi kom en time før til hotellet før folk begynte å komme. Vi bodde på Scandic Alta og trivdes godt der, personalet var helt max.

 

This is from the reception.

 9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

IMG_6218
   9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

Margarita Moe fra Hammerfest came with back pain and also pain in the chest and she felt like a new person when she went out.

She said she felt so easy. But it's normal when the backpack is gone.

----------------------------------------------------------------------------------------

Margarita Moe fra Hammerfest kom med ryggplager og også vondt i brystet og hun følte seg som et nytt menneske da hun gikk ut.

Som hun selv sa så følte hun seg så lett. Men det er jo normalt når ryggsekken blir borte.

 

 

 

  9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

  

Anne Maria Gaup Eira had something in her back and her foot grew out on her.

-----------------------------------------------------------------------------

Anne Maria Gaup Eira hadde noe med ryggen og foten vokste ut på henne. Per A Mienna felt much better when he went out. As he said he felt disabled in his body.

It was considerably easier for him after the healing.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Per A Mienna følte seg mye bedre da han gikk ut. Som han sa så følte han seg handikappet i kroppen.

 

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

Øyvind Ingebrigtsen from Alta, a man who has gone through much illness in life. He had to shift the heart valves and kidneys for many years ago.

His foot was too short. There were several things with him that I cannot remember now, but God met him.

He came because he could hear his own heart beat so hard and I could really feel it on the outside of the body on him.

Before he left he said that he could feel that the heartbreaks beat calmly.

Today, it's about two 1/2 years since we were north and we know he's almost completely healed for anything that's teasing him.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øyvind Ingebrigtsen fra Alta, en mann som har gått igjennom mye sykdom i livet. Han hadde måtte skiftet hjerteklaffer og nyrer.

Foten hans var for kort. Det var flere ting med han som jeg ikke kan huske nå, men Gud møtte han.

Han kom for han kunne høre sitt eget hjerte slå så hardt og det kunne jeg virkelig kjenne utenpå kroppen på han.

Før han gikk så sa han at han kunne kjenne at hjerte slagene slo roligere. 

(I dag så er det ca 2 1/2 år siden vi var nordpå og vi vet at han er nesten helt frisk for alt som plagde han.) 

 
 
 

Øyvind Ingebrigtsen bought a bottle of Miracle Jensen's ointment oil.

--------------------------------------------------

Øyvind Ingebrigtsen kjøpte en flaske av Mirakel Jensen's salveolje.  

 

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

This is Signy Sedeniussen from Havøysund. She had fallen in a stairs several months ago and had still pain in her hip and down the foot.

She said she would not go. She wanted to be more with us, but it's hard when the next customer standing on the doorstep. :-)

She was so cozy and think about how far she had to drive home again.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dette er Signy Sedeniussen fra Havøysund. Hun hadde ramlet i ei trapp for flere måneder siden og hadde fremdeles vont i hofta

og nedover foten. Hun sa at hun ville ikke gå. Hun ville prate mer med oss, men det er vanskelig når neste kunde står på dørstokken. :-)

 Hun var så koselig og tenk på den lange hjemveien hun hadde.

 


  

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

This is Olaf Ulvevatnet. Unfortunately, we do not remember what ailed him.

------------------------------------------------------------------

Dette er Olaf Ulvevatnet. Dessverre så husker vi ikke hva som feilte han.

 

  

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

We had a break and we went to Peppes Pizza and ate dinner. 

--------------------------------------------------

Så var det pause og vi gikk til Peppes Pizza og spiste middag. 

 

IMG_6211 (3)

  

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

Berit Sara has been to us before. She had several ailments, and such ailments as we know well.

We explained to her so she could understand. Berit is such a nice and humble soul.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Berit Sara har vært hos oss før. Hun hadde flere plager, og slike plager kjenner vi godt til.

Så vi forklarte henne slik at hun skulle forstå. Berit er slik ei fin og ydmyk sjel.

 

  

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 The last customer for that day and I went straight to the shower. I was so tired after standing up at. 4:30 to reach

the Airport bus from home at. 6:13. A little Facebook writing and straight to bed. But do you think I got much sleep that night?

Per Einar snored and slept next to me and I lay there and fought with the spirit world almost all night. But I'm used to it on such tours.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Siste kunde for den dagen og jeg gikk rett i dusjen. Jeg var så sliten etter å ha stått opp kl. 4:30 for å nå

flybussen hjemmefra kl. 6:13. Litt Facebook skriving også rett til sengs. Men tror du jeg fikk sove mye den natten?

Per Einar snorket og sov ved siden av meg og jeg lå der og kjempet med åndeverdenen nesten hele natten. Men jeg er vant til det på slike turer.
 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

This is Nordlys Cathedral Alta Church. It lies just outside the hotel.

------------------------------------------------------

Dette er Nordlys katedralen Alta kirke. Den ligger like utenfor hotellet. 

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

NRK was also just outside the hotel.

---------------------------------

NRK var også like utenfor hotellet. 


9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

See who we met in Alta? Eva-Merethe Engvik a friend from Fredrikstad.

We can see Scandic Alta Hotel in the background.

-----------------------------------------------------------------------------

Nei se hvem vi traff i Alta? Eva-Merethe Engvik en venninne fra Fredrikstad.

Vi kan se Scandic Alta Hotell i bakgrunnen.

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==


This is inside the hotel. Eva -Merethe and my husband.

---------------------------------------------

Dette er inne på hotellet. Eva-Merethe og min mann. 

Eva and I, behind can you see the church. 


9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==
 

We can look into the restaurant where we ate breakfast.

---------------------------------------------

Vi kan se inn til restauranten hvor vi spiste frokost. 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

  

Back to work again.

----------------------

Tilbake til arbeide igjen.

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

This is Jenny Hansen and she is actually 81 years. We could not believe it when we saw her.

She had a foot that was too short and had back pain. She was alert and quick and good to dress up and

put together colors. I was impressed by this lady.

------------------------------------------------------------------------------------

Dette er Jenny Hansen og hun er faktisk 81 år. Man skulle ikke tro det når man ser henne.

Hun hadde en fot som var for kort og hadde ryggsmerter. Hun var kvikk og rask og god til å kle seg og sette sammen farger.

Jeg var imponert av denne damen. 

  

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

This is Ingeborg Nilsen from Talvik and she had eye problems and various other issues. She is sensitive to the

spirit world and many do not understand what is going on, but we explained as best as we could.

We joked with her that we should come in and drink coffee when we came back the next year.

------------------------------------------------------------------------

Dette er Ingeborg Nilsen fra Talvik og hun hadde problemer med øynene og forskjellige andre problemer. Hun er sensitiv for

åndeverdenen og mange forstår ikke hva det er som foregår, men vi forklarte så godt som vi kunne.

 Vi spøkte med at vi skulle komme inn om henne for å drikke kaffe når vi kom tilbake neste år. 

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

  

This is a friend of my husband as he was familiar with in 1998. Her name is Ellen Jonsen.

  She has been plagued with nerves and has had many setbacks in life. But she is so strong to day

for all kinds of spiritual beating in life from evil people. Nice to see her again.

-------------------------------------------------------------------------------

Dette er en venninne av min mann som han ble kjent med i 1998. Hun heter Ellen Jonsen.

 Hun har vært plaget med nervene og har hatt mange tilbakeslag i livet. Men hun er blitt så sterk etter alle slag

og åndelig bank i livet fra onde mennesker. Artig og se henne igjen. 

 

 

IMG_6244 (3)

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

  

This is Inger Johanne Nilsen who had such a disease as we have never heard about before, but the Lord knows.

  Her head is wrenched to the left and the muscles are so tight and she must actually travel to Tromsø to get

botox injections to paralyze the muscles in the neck so that the muscle does not tighten so much.

------------------------------------------------------------------------------

Dette er Inger Johanne Nilsen som hadde en slik sykdom som vi aldri har hørt om før, Herren vet det.

 Men hodet hennes blir dreid mot venstre for musklene er så stramme og hun må faktisk til Tromsø

for å få botox sprøyter for å lamme muskulaturen i nakken slik at muskelen ikke strammer så mye.   

 

  


9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

 There were several, but we forgot to take pictures of them.

---------------------------------------------

Det var flere, men vi glemte å ta bilder av dem. 

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==


Home journey day and so tired after yet another night almost without sleep.

-------------------------------------------------

Hjemreisedag også så sliten etter enda en natt nesten uten søvn. 

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

Per Einar Jensen is reeding the Bible before we go out of the hotel.

-------------------------------------------

Per Einar Jensen leser litt i Bibelen før vi skal gå ut av hotellet. 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A== 

Just before we would go, the whole zipper in the suitcase cracked. We had to tape it and put it in a trash bag.

It came saved forward to Oslo.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rett før vi skulle gå så røk glidelåsen i kofferten og vi måtte tape den og ha den i en søppelsekk.

Den kom helberget frem til Oslo.  

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 At the airport waiting on flight no: DY321

----------------------------- 

På flyplassen ventende på fly nr. DY321 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

  

IMG_2184

 

9sBN0XmiJ6nYhMiH1OVkzw6Kzfyp4YcWOk2Tr4V2DR1JhBUWjKvB6A==

 

We cannot heal or decide over human destinies. We only use the gifts God has given us and then the rest is up to God.

Everyone went out happy and excited. All the money from the tour, pluss some of our own money gave we to a couple who we owe money to.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi kan ikke helbrede eller bestemme over menneskes skjebner. Vi bruker bare de gaver Gud har gitt oss og da er resten opp til Gud.

 Alle gikk ut lykkelig og glade. Alle pengene fra turen pluss litt til av vår egne penger gav vi til et par som vi skylder penger til.   

 

-7mzQ-jr10ONhjNSzLrbS4xOA8eQkx86BXqxDkRzfT40otZSpULQwg==

 

 

 

Flybillett Gardermoen - Alta  -  Alta -Gardermoen Oslo again.

 

 

 

 

Flyreise-Alta-Gardermoen

 

Buss og taxi i Alta

 

buss og taxi

 

 

 

Flybussen fra Gardermoen til Moss.

 

flybussen fra Oslo til Moss

 

 

Hotell regning på Scandic Alta Hotel

 

 

 

 

Written 24th September 2015

of Prophetess Aina Karin Jensen

 

 

-7mzQ-jr10ONhjNSzLrbS4xOA8eQkx86BXqxDkRzfT40otZSpULQwg==

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form