• 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 8.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 4.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 3 (1).jpg
 • 3.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 9.jpg
 • 5.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 7.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 6.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 20180320_114830.jpg

 EVERYTHING IS POSSIBLE FOR GOD! 

rodtkors

  

By His wounds we are healed!
 
BELIEVE IN THE WORD AND LET IT LEAD YOU FOR IT BELONGS TO YOU!
 
From an article in "Dagbladet" with Per Einar Jensen: "Daily happens great miracles. It's almost as I shake and are intimidated by it. But I have nothing to do with this. It is God's work. I, the phone and the answering machine is only a tool, "says Per Einar Jensen in Kristiansund, also called "Miracle Jensen". Jensen refers to letters and answering machine where people really appreciate that they have been healed by the contact with him, often only through the answering machine. "A woman was healed of a big knot in the uterus and just by calling the number here, even though she was not able to connect to the line." said Jensen to the newspaper Nordmøre Posten. "This is my life," says Jensen. Jensen now shows the letters from people who want to thank's for the help as they have received. He has collected testimonies of miracles on tapes and allow the journalist to borrow cassettes and phone numbers to follow up if it's true.
 
Sick cancer patient stood up and was completely healed.
 
Jensen can see people being healed of various diseases from bleeding ulcers to nerve problems. One of the characters that he shows off a man from Alta was sick of cancer respirator. "I did not even talk with the man." There was a lady from Oslo, who was a good friend of a relative of the man who called me. "You can hear yourself" said Jensen and held up a tape that she tells about the results. "I prayed for him and he recovered the same night. The man got up from the bed and went into the hospital corridor and asked for food.
 
The Hospital staff were frightened and did not know what to say or do. This happened a couple of years ago, and the man is still healthy,"says Jensen. Per Einar Jensen do not feel welcome in the Christian community and seems to be alone in the service which he calls,"The voice of Grace", directly under God's guidance. Jensen says that it was the angel Gabriel announcing this calling to him.
 
 
"We must bow down; there are more things in heaven and earth than we can explain. I'm a tool" said Jensen, referring to a large number of letters that tell of people who have been cured from their ailments. "The biggest things is when people are saved through this service," says Jensen.
 
 8938dff6fee9095ce4f7f08
 
ALT ER MULIG FOR GUD! 
Ved Hans sår har vi fått legedom!
 
TRO PÅ ORDET OG LA DET LEDE DEG, FOR DET TILHØRER DEG!
 
Fra en artikkel i Dagbladet med Per Einar Jensen: "Daglig skjer det store mirakler. Det er nesten så jeg rister og er skremt av det. Men jeg har ingenting å gjøre med dette. Det er Guds verk. Jeg, telefon og telefonsvareren er bare et verktøy," sier Per Einar Jensen i Kristiansund, også kalt "Mirakel Jensen". Jensen viser til brev og telefonsvareren der folk setter stor pris på at de har blitt helbredet ved kontakt med ham, ofte bare gjennom telefonsvareren. "En kvinne ble helbredet av en større knute i livmoren, bare ved å ringe nummeret hit, selv om hun ikke var i stand til å koble til linjen." sa Jensen til avisen Nordmøre Posten. "Dette er mitt liv", sier Jensen. Jensen viser nå til brev fra folk som ønsker å takke for hjelpen som de har fått. Han har samlet vitnesbyrd om mirakler på kassetter og lar journalisten låne kassettene og telefonnumrene til å følge opp om det er sant.
 
Syk kreftpasient sto opp og var fullstendig helbredet.
 
Jensen får se folk som blir helbredet for alle slags sykdommer fra blødende magesår til nerveproblemer. Ett av de tegnene som han viser frem er en mann fra Alta som lå syk av kreft i respirator. "Jeg snakket ikke selv med mannen engang." Det var en dame fra Oslo, som var en god venn av en slektning av denne mannen som ringte meg. "Du kan høre selv" sa Jensen og holdt opp en kassett der kvinnen forteller om resultatene. "Jeg ba for ham og han frisknet til den samme natten. Mannen reiste seg fra sengen og gikk inn i sykehuskorridor og ba om mat.
 
Sykehuspersonalet ble skremt og visste ikke hva de skulle si eller gjøre. Dette skjedde for et par år siden, og mannen er fortsatt frisk", sier Jensen. Per Einar Jensen føler seg ikke velkommen i de kristne samfunn og synes å være alene i tjenesten som han kaller; "Stemmen av Nåde", direkte under Guds ledelse. Jensen sier at det var engelen Gabriel som kunngjorde dette kallet til ham.
 
"Vi må bøye oss, for det er mer mellom himmel og jord enn vi kan forklare. Jeg er et verktøy" sa Jensen, og viser til et stort antall brev som forteller om mennesker som har blitt helbredet fra sine plager. "De største tingene er når folk blir frelst gjennom denne tjenesten", sier Jensen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Written October 24, 2007

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form