• 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 9.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 5.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 4.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 4 (1).jpg

Testimony no. 1  

hjerte

I WAS HEALED OF ANXIETY, THOUGHTS OF FORCE AND MORTAL FEAR.

For many years I had anxiety and suicide thoughts. I was an unwanted child. My mother and father were separated and he raped my mother and I were the fruit of the rape. God has always plans with his children. I have experienced many crises and near death experiences by car crash. The devil has tried to take my life many times, but he did not count with Jesus Christ. I owe my whole life to Jesus. At school and privately, I was a victim of bullying and it resulted in that I hated the school.

 

Here in Norway, at that time we had obligatory primary school for 7 years; I run away from the school in Grade 6. When I was 15 years old, I travelled to Bergen, Norway’s second largest city and got a job at the school ship “Statsraad Lehmkuhl.” It was a four mast full rig, the biggest sail boat in Norway.

 

When the time was over in this boat, I sign on another boat: “M/S Onega” as a mess boy. I packed the suitcase and would sign on board but the doctor called and stopped me because of my badly nerves. Short time afterwards the boat went down with 16 men on board and all drowned. The doctor stopped me, led by God’s spirit.

 

A few months after, I signed on a polar boat which would sail to the West Ice. There was storm and we lay inside the thick ice and when we tried to get out, the propeller was damaged. God sent a boat to help us, called: “Salvador” and it means salvation. This was during the Easter in 1960.

Many boats in the years have been screwed down of the ice and the crew has drowned.

 

To talk about the anxiety: it was a hell. A voice in my head said; “Now you are going to die”. And I felt I was sick and strange, and i could hardly breathe and I was trembling so I almost jumped. I did not dare to go out without my pills because of the nerves. So I started to drink and was very quarrelsome, I beat and I got a lot of spank myself, and I ended up in prison for drunkenness.

 

I was a problem for the authorities and the police. The police commissioner would expel me from my home town. In 1966 I met Jesus Christ alone in the street in my home town Kristiansund.

 

You who feel God has left you, I will tell you he will never leave you, even if you do not feel He is close to you all the time.

 

The trials and fight with my faith begun when I met Jesus. Jesus has never failed me and He came and healed all diseases and ailments. Isaiah 53.5, Psalm 103:3-6, Jeremiah 1:5, John 6. 44-45, Matthew 20:16, 21:16, 16:18, Luke 18:7-8, 19:34, 20:36-38.

 

I searched for prayer from many people who prayed for me all over the world and they sent prayer cloths to me. I could write books about God’s faithfulness and mercy of my life. You, who are not saved, take Jesus as your personal savior.

 

 

Prophet Per Einar Jensen

 

Prophetic, miracle and healing service in Norway

 

 

 

 noname

 

 

 Jeg ble helbredet av angst, makt tanker og dødsangst.

 

 

I mange år hadde jeg angst og selvmordstanker. Jeg var en uønsket barn. Min mor og far ble skilt, og han voldtok min mor og jeg var frukten av voldtekt. Gud har alltid planer med sine barn. Jeg har opplevd mange kriser og nær døden opplevelser med bil krasjet. Djevelen har forsøkt å ta livet mitt mange ganger, men han gjorde ikke telle med Jesus Kristus. Jeg skylder hele mitt liv til Jesus. På skolen og privat, jeg var et offer for mobbing og det resulterte i at jeg hatet skolen.
Her i Norge, på den tiden vi hadde obligatorisk grunnskole i 7 år; Jeg løper bort fra skolen i klasse 6. Da jeg var 15 år gammel, jeg reiste til Bergen, Norge nest største by, og fikk jobb på skolen skipet "Statsraad Lehmkuhl". Det var en fire mast full rigg, den største seil båt i Norge. Når tiden var over i denne båten, jeg logger på en annen båt: "M / S Onega" som et rot gutt. Jeg pakket kofferten og ville signere ombord, men legen ringte og stoppet meg på grunn av min dårlig nerver. Kort tid etterpå båten gikk ned med 16 menn om bord og alle druknet. Legen stoppet meg, ledet av Guds ånd.
Noen måneder etter at jeg signerte på en polar båt som skulle seile til Vestisen. Det var storm og vi lå inne i tykk is, og da vi prøvde å komme seg ut, ble propellen ødelagt. Gud sendte en båt for å hjelpe oss, kalt: "Salvador", og det betyr frelse. Dette var i påsken i 1960.
Mange båter i år har blitt skrudd ned av isen og mannskapet har druknet.
Å snakke om angst: det var et helvete. En stemme i hodet mitt sa; "Nå skal du dø". Og jeg følte at jeg var syk og merkelig, og jeg kunne nesten ikke puste og jeg skalv så jeg nesten hoppet. Jeg turte ikke å gå ut uten mine piller på grunn av nerver. Så jeg begynte å drikke og var veldig kranglete, jeg slo og jeg fikk mye klaske meg selv, og jeg endte opp i fengsel for drukkenskap.
Jeg var et problem for myndighetene og politiet. Politimesteren ville fordrive meg fra min hjemby. I 1966 møtte jeg Jesus Kristus alene på gaten i min hjemby Kristiansund.
Du som føler Gud har forlatt deg, jeg vil fortelle deg at han vil aldri forlate deg, selv om du ikke føler han er nær deg hele tiden.
Forsøkene og slåss med min tro begynt da jeg møtte Jesus. Jesus har aldri sviktet meg og han kom og helbredet alle sykdommer og plager.
Jesaja 53,5, Salme 103: 3-6, Jeremia 1: 5, John 6. 44-45, Matteus 20:16, 21:16, 16:18, Luke 18: 7-8, 19:34, 20: 36- 38.
Jeg søkte på bønn fra mange mennesker som ba for meg hele verden, og de sendte bønn kluter til meg. Jeg kunne skrive bøker om Guds trofasthet og barmhjertighet i mitt liv. Du, som ikke er lagret, ta Jesus som din personlige frelser.
Profeten Per Einar Jensen
Profetisk, mirakel og helbredelsesmøte i Norge

 

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form