• 3 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 8.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 9.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 6 (1).jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 4.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 5.jpg

 Testimony no. 3  

 

Apostle Per Einar Jensen in Westminister Hall Church, London.

 

 
God speaks to His prophets and servants!
 
God spoke to Moses, God spoke to Abraham and the Holy Spirit speak today through their servants and through His word in the Bible. When God has a specific purpose, He speaks his word by the Holy Spirit.
I have heard his voice many times in particular; he has spoken to my heart. In 1987, I was working in a security firm. I was at work and made my usual practice in Larvik in Norway.
 
I heard voices in trouble as crying and shouted for help. There were hundreds of them, in all ages. I thought I had been crazy and the voices become stronger and stronger. I started to cry and couldn’t understand anything. When God spoke to me: “The voices as you hear are people in need.” When the Lord heard Israel’s voices in Egypt, He sent out Moses to save them. God said to me: “My son when you humble yourself and ask from the depths of your heart, you shall be an instrument for me. I shall send you out and you shall untie the people, heal the sick, many shall be healed, and many shall be able to take against salvation and be filled by the Holy Spirit. My son you have to turn to North of Norway and you have to put in advertisement in the newspapers and many will take against me for salvation and hundreds will be healed.”
 
Today, in 2008, it is 24 years ago, and thousands have called me and miracles have taken place over the phone. My wife Aina and I have phones daily from all over the country. Aina do have the telemarketing, and together we have experienced many miracles, and we send money to a poor orphanage in India.
People have stand up from wheelchairs, people have thrown the crutches and many are saved.
Quite recently, there were somebody that had cancer and the and they were healed. In the hospital, could the doctors assure that the cancer had disappeared. This letter is not a brag letter, but you should understand that we also need prayer in the work we do.
 
God bless the one who reads this letter.
 
Best regards
Prophet Per Einar Jensen

  

 

noname

 

 

 
Gud taler til sine profeter og tjenere!
 
Gud talte til Moses, Gud talte til Abraham og Den Hellige Ånd taler i dag gjennom sine tjenere og gjennom Hans ord i Bibelen. Når Gud har et bestemt formål, snakker Han sitt ord ved Den Hellige Ånd.
Jeg har hørt stemmen Hans mange ganger i særdeleshet; har Han talt til mitt hjerte. I 1987 ble jeg ansatt i et vaktselskap. Jeg var på jobb og gjorde mitt vanlige arbeide i Larvik i Norge.
Jeg hørte stemmer i trøbbel som gråt og ropte om hjelp. Det var hundrevis av dem, i alle aldre. Jeg trodde jeg hadde blitt gal og stemmene ble sterkere og sterkere. Jeg begynte å gråte og kunne ikke forstå noenting. Da talte Gud til meg: "Stemmene som du hører er folk i nød."
 
Da Herren hørte Israels stemmer i Egypt, sendte Han ut Moses for å redde dem. Gud sa til meg: "Min sønn når du ydmyker deg og spør fra dypet av ditt hjerte, skal du være et instrument for meg. Jeg skal sende deg ut, og du skal løse folket, helbrede de syke, mange skal bli helbredet og mange skal være i stand til å ta imot frelse og bli fylt av Den Hellige Ånd. Min sønn du må snu deg til Nord-Norge, og du må sette inn annonse i avisene og mange vil ta imot Meg for frelse og hundrevis vil bli helbredet. "
 
I dag, i 2008, er det 24 år siden og tusenvis har ringt meg og mirakler har skjedd over telefon. Min kone Aina og jeg har telefoner daglig fra hele landet. Aina har teletorg og sammen har vi opplevd mange mirakler og vi sender penger til et fattig barnehjem i India.
Folk har stått opp fra rullestoler, folk har kastet krykkene, og mange er blitt frelst.
Ganske nylig, var det noen som hadde kreft, og de ble helbredet. På sykehuset kunne legene forsikre at kreften hadde forsvunnet. Dette brevet er ikke en skryte brev, men jeg håper at du forstår at vi trenger også bønn i det arbeidet vi gjør.
 
Gud velsigne den som leser dette brevet.
 
Med vennlig hilsen
Profet Per Einar Jensen

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form