• 8.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 6.jpg
 • 9.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 5.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 7 (1).jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 3.jpg
 • 7.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg

 Testimony no. 6

 

Morris Cerrullo

  
In 1976 I received a telegram from Morris Cerullo, where he invited me to come to San Diego in California. I accepted the invitation and went to the United States as a national evangelist. It was the first time I was in the US, but since that I have been there many times. It was a wonderful meeting, many wonders and miracles happened. The meetings were held at a hotel in El Cortex and Morris Cerullo bought the hotel afterwards.
When the meetings were finished, we were asked to come to the well-known radio and TV preacher Jim Bakker. We were national evangelists from around the world where all testified about their service and life.
 
Then came the turn of the evangelist from Norway, I could not speak English but has taught me a few words about when Jesus met me. The Holy Spirit came upon me and I lifted Bakker as a feather, when the Holy Spirit fell over the hall. People laughed, and was beaten to the floor of the Holy Spirit. Remember this was in the 70's, when it was not common for people to drop on the floor, but today it happens almost everywhere in all denominations. I even went on the floor with a crash, and the Spirit of God filled miracles and healing throughout the hall, people lie over one another.
 
Now when I think back about it, I could not speak English, but God used the little I had. After the meeting a couple from Minnapolis asked if I could join them to Mexico. I said yes and we started driving to Tillianna. We stopped at a house on the border of Tillianna. God's power flew out of my hands. When we were ready and had made that the Holy Spirit would have us to do, we went into the town Tillianna. We drove through the customs and no one checked us. We did what we had to do in this city and would go back to San Diego, but the same checkpoint stopped us and asked for passports. When the customs officer asked me for my passport, I came to remember that it was at the hotel in El Cortex, so I was therefore arrested on the border.
 
The couple drove back to my hotel and asked if they could get my passport. There were big problems, but finaly they got it. Meanwhile I stood testifying in prison about Jesus Christ. I could only a few Spanish words I had taught me, Gloria Dios Jesus Christo El Salvatore.
The police thought I was crazy, but several had a meeting with the Holy Spirit. I did not know if the couple came back, but I depended on God, and the couple came back with my passport.
 
Guess if I was happy when I saw them with the passport in their hands. God rescued me out of the situation, He is faithful.
 

Per Einar Jensen

nonameI 1976 fikk jeg et telegram fra Morris Cerullo, hvor han inviterte meg til å komme til San Diego i California. Jeg aksepterte invitasjonen og dro til USA som en nasjonal evangelist. Det var første gang jeg var i USA, men jeg har vært der mange ganger siden. Det var et fantastisk møte, mange under og mirakler skjedde. Møtene ble holdt på et hotell i El Cortex og Morris Cerullo kjøpte hotellet etterpå.
Når møtene var ferdig, ble vi bedt om å komme til den kjente radio og tv predikanten Jim Bakker. Vi var nasjonale evangelister fra hele verden der alle vitnet om deres tjeneste og liv.
 
Så kom turen til evangelisten fra Norge, jeg kunne ikke snakke engelsk, men har lært meg noen ord om når Jesus møtte meg. Den Hellige Ånd kom over meg og jeg løftet Bakker som en fjær, når den Hellige Ånd falt over salen. Folk lo, og mange ble slått i gulvet av den Hellige Ånd. Husk dette var i 70 årene, på den tiden var det ikke vanlig at folk falt i gulvet, men i dag skjer det nesten overalt i alle kirkesamfunn. Jeg gikk selv på gulvet med et brak, og Guds Ånd fylte mirakler og helbredelse i hele salen, folk ble liggende over hverandre.
 
Når jeg nå tenker tilbake så kunne jeg ikke snakke engelsk, men Gud brukte det lille jeg hadde. Etter møtet kom et par fra Minnapolis og spurte om jeg kunne bli med dem til Mexico. Jeg sa ja, og vi begynte å kjøre til Tillianna. Vi stoppet ved et hus på grensen til Tillianna. Guds kraft fløy ut av hendene mine. Når vi var klar og hadde gjort som Den Hellige Ånd ville ha oss til å gjøre, gikk vi inn i byen Tillianna. Vi kjørte gjennom tollen og ingen sjekket oss. Vi gjorde hva vi bør gjøre i denne byen og ville reise tilbake til San Diego, men i samme tollkontroll stoppet de oss og spurte om pass. Når tolleren spurte meg om passet mitt, kom jeg til å huske på at det var på hotellet i El Cortex, så jeg ble derfor arrestert på grensen.
 
Paret kjørte tilbake til hotellet mitt og spurte om de kunne få passet mitt. Det var store problemer, men til slutt fikk de utlevert passet mitt. I mellomtiden sto jeg og vitnet i fengselet om Jesus Kristus. Jeg kunne bare noen få spanske ord som jeg hadde lært meg, Gloria Dios Jesus Christo El Salvatore.
Politiet trodde jeg var gal, men flere hadde et møte med Den Hellige Ånd. Jeg visste ikke om paret kom tilbake, men jeg var avhengig av Gud, og at det paret kom med passet mitt.
 
Gjett om jeg var glad da jeg så dem med passet i hånden. Gud reddet meg ut av situasjonen, Han er trofast.
 

 Per Einar Jensen

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form