• 5 (1).jpg
 • 7 (1).jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 7.jpg
 • 4.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 5.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 6.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 2.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 3.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg

 Testimony no. 7

paraplo

 

 God’s protective grace.  

 

In 1961, I worked in a factory in Årdal. I was a young man of 21 years. Årdal was far from my hometown Kristiansund. I wanted to travel home because I had a few days off. Luckily I hitch a ride with three friends of mine. When we got to Oppdal, we had no more fuel and we had an oil leak in the engine. The gas station was closed so we had to sleep in the car. The car was in bad condition, but we filled it up with petrol and oil and began to drive. We came to a mountain called Gråura. The driver and owner of the car fell asleep at the wheel and we drove down the road at a speed of about 100 km/h. Bjørn, who sat in the front, shouted: "Per, do you not see the curve?"
 
Per threw the car against the guard stones, but the car crashed against them on the edge and it hung with wheels outside the guard stones. Outside the edge it was several hundred meters down to the bottom. It is 791 meters down, but we stood where it was about 500 meters.
 
We managed to get out of the car and on the road, trembling in shock and dismay.
I was not saved then, but the hand of God saved us. He had already decided that I would live and proclaim His glory. Buses and cars stopped and looked at the miracle. The car was hanging on the edge, and it was a total wreck.
 
I want to tell you about God's protective grace. I was not saved then, but had many trials. In 1966 came Jesus Christ to me and saved me.
 
I hope this testimony will inspire you.
 
God bless you from the servant of the Lord of mercy.
 
Prophet Per Einar Jensen 

 

 This picture is just to illustrate how the car hung over the guard stones. 

 

 

   

 Guds beskyttende nåde.

 

 
I 1961 arbeidet jeg i en fabrikk i Årdal. Jeg var en ung mann på 21 år. Årdal var langt fra min hjemby Kristiansund. Jeg ville reise hjem fordi jeg hadde noen dager fri. Heldigvis fikk jeg haik med tre venner av meg. Da vi kom til Oppdal, hadde vi ikke mer drivstoff, og vi hadde oljelekkasje på motoren. Bensinstasjonen var stengt så vi måtte sove i bilen. Bilen var i dårlig stand, men vi fylte opp med bensin og olje og kjørte. Vi kom til et fjell som heter Gråura og sjåføren og eieren av bilen sovnet bak rattet og vi kjørte nedover veien med en hastighet på rundt 100 km/t. Bjørn, som satt i forsetet ropte: "Per, ser du ikke svingen? "
 
Per kastet bilen mot fjellveggen, men bilen krasjet mot stabbesteinene på kanten og bilen hang med hjulene utenfor stabbsteinene. Utenfor kanten av dem var det flere hundre meter ned til bunnen. Det er 791 meter ned, men vi sto der det var omtrent 500 meter.
 
Vi klarte å komme oss ut av bilen og på veien, skjelvende og i sjokk og forferdelse.
Jeg ble ikke frelst da, men Guds hånd reddet oss. Han hadde allerede bestemt at jeg skulle leve og forkynne til Hans ære. Busser og biler stoppet og så på miraklet. Bilen ble hengende på kanten, og den var et total vrak.
 
Jeg ønsker å fortelle deg om Guds beskyttende nåde. Jeg ble ikke frelst da, men hadde mange prøvelser.
 
I 1966 kom Jesus Kristus til meg og reddet meg. Jeg håper dette vitnesbyrdet vil inspirere deg.
 
Gud velsigne deg fra Herrens tjener av nåde.
Profet Per Einar Jensen

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form