• 8.jpg
 • 7.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 6.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 6 (1).jpg
 • 5.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 9.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 4 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg

Testimony no. 8 

  

God of miracles.

I will tell you about a miracle as I have experienced. At that time I worked at a factory in Kristiansund named Heide. I was then in the 40s and my work consisted in working with herring meal. The job I had was to add straps over the pallets before they would be hoisted aboard on the boats. I stood and waited for the truck slightly in from the edge of the dock and the boat which was there.
 
At the edge of the quay, there was an iron girder and when the driver of the truck drove to unload the pallet, failed the brakes and pushed the pallet right on my feet, and I was forced out to the edge. My feet were stuck and I felt a giant pain and I thought my feet were cut off. But luckily they were both intact and thank God for that.
 
There was a man on the boat,who shouted: "You're breaking the feet of that man." The driver of the truck drove back and my feet were no longer in a trap and I fell straight down on another pallet which stood beside. They carried me in a car and drove me to the hospital. In the hospital, the doctors did not knew what they would do, and they wanted to see how this evolved after I had been in radiology. No bones were broken, but I could not go so I had to walk on crutches. It was very painful and the doctor said it would become some bruising, but I did not get it at all. But it was painful.
 
I had crutches for awhile. So I said to Jesus; "I cannot bear to have it in this way anymore," and I threw the crutches in the name of Jesus. In the beginning it was so difficult to keep the balance and painful to go, but I did not give up, I was standing on the promises of God and I was completely healed. Hallelujah.
 
I only have two small marks on the legs and Jesus has all the glory because it was a miracle. There were several hundred kilograms pressure which came against my legs. I think it was an angel who saved me there. You do not believe in God, but I will tell you that Jesus Christ is yesterday and today the same, and forever.
 
Prophet Per Einar Jensen

 noname

   

Miraklenes Gud.
 
Jeg vil fortelle deg om et mirakel som jeg har opplevd. Den gangen jobbet jeg på en fabrikk i Kristiansund som hette Heide. Jeg var da i 40-årene og mitt arbeid besto i å arbeide med sildemel. Jobben jeg hadde var å legge stropper over pallene som skal heises ombord på båtene. Jeg sto og ventet på trucken litt i fra kanten på kaien og båten som lå ved kai.
 
På kanten av kaien, var det en jerndrager og når sjåføren på trucken skulle lesse ned pallen, sviktet bremsene og presset pallen rett på føttene mine, og jeg ble tvunget ut for kanten. Begge føttene mine ble sittende fast, og jeg følte en gigantisk smerte og jeg tenkte at nå hadde jeg fått begge føttene avskåret. Men heldigvis så var de begge intakt, og takk Gud for det.
 
Det var en mann på båten som ropte: "Du bryter føttene til mannen." Sjåføren på gaffeltrucken kjørte tilbake og føttene var ikke lenger i en felle og jeg falt rett ned på en annen pall som stod ved siden av. De bar meg i en bil og kjørte meg til sykehuset. Da jeg kom til sykehuset visste ikke legen riktig hva de skulle gjøre, og de ønsket å se hvordan dette utviklet seg etter at jeg hadde vært i røntgen. Ingen bein var brukket, men jeg kunne ikke gå så jeg måtte gå på krykker, og det var svært smertefullt og legen sa det kom til å bli noen blåmerker, men det fikk jeg ikke i det hele tatt. Men det ble smertefullt.
 
Jeg hadde krykker for en stund. Så sa jeg til Jesus; "Jeg orker ikke å ha det slik lenger," og jeg kastet dem i Jesu navn. I begynnelsen var det veldig vanskelig å holde balansen og vondt å gå, men jeg ga ikke opp, jeg sto på Guds løfter og jeg ble fullstendig helbredet. Halleluja.
 
Jeg har bare to små merker på beina og det er Jesus som har all ære for det var et mirakel. Det var flere hundre kilo trykk som kom mot beina mine. Jeg tror selv at det var en engel som reddet meg der. Du som ikke tror på Gud, så vil jeg fortelle deg at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.
 
Profet Per Einar Jensen

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form