• 4.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 6 (1).jpg
 • 7.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 9.jpg

Prophecies about the year 1990!

bondagebreaker
 
My servant Per Einar!
 
I will share with you what will happen in the year 1991. This year will be a jubilee. I come with a special power and anointing for my children as I have chosen, called and sanctified. My power will come upon them in a special way, and it will last, it will not be any doubt that it is my power that is in action.
I come with a very strong anointing and power, with great strength to my children, saith the Lord. The Holy Spirit will fly in meetings, many will fall on their knees in humility for Me and glory will fill their heart, and I will listen and respond. Shout at me, and I will reveal my power in the universal body and in local churches and groups. I will be glorified in homes so that children of prayer will be saved. Many miracles and healings will happen in the year 1991.
 
I will release my healing gifts everywhere throughout Europe, Scandinavia, and it will be a surprising to many. Atheists should be saved and opponents who are against Me will also be saved. Many will go harder against my people, many people will be wiped out by death and disease. Power will increase and anointing will break every burden. I meet my people before destruction and torment coming!
 
 
My son, tell others about it, so this is not unknown!
 
From Jesus Christ!
 
Wake up!                                               Wake up!                                              Wake up!
 
 8938dff6fee9095ce4f7f08
 
Profetier om året 1990!
 
Min tjener Per Einar!
 
Jeg vil dele med deg hva som vil skje i år 1991. Dette året vil bli et jubelår. Jeg kommer med en spesiell kraft og salvelse for mine barn som jeg har valgt, kalt og helliget. Min makt vil komme over dem på en spesiell måte, og den skal vare, det vil ikke bli noen tvil om at det er min makt som er i aksjon.
Jeg kommer med en meget sterk salvelse og kraft, med stor styrke til mine barn, sier Herren. Den Hellige Ånd vil fly i møter, mange vil falle på sine knær i ydmykhet for Meg og herlighet vil fylle deres hjerte, og Jeg vil lytte og svare. Rop på meg, og jeg vil åpenbare Min makt i den universelle kroppen og i lokale menigheter og grupper. Jeg vil åpenbare min herlighet i hjemmene slik at bønnebarn vil bli frelst. Mange mirakler og helbredelser skjer i år 1991.
 
Jeg vil gi ut mine helbredende gaver overalt i hele Europa, Skandinavia, og det vil være overraskende for mange. Ateister skal bli frelst og motstandere som er mot Meg, vil også bli frelst. Mange vil gå hardere mot mitt folk, mange vil komme til å bli utslettet ved død og sykdom. Kraften vil øke og salvelsen vil bryte hver byrde. Jeg møter mitt folk før ødeleggelse og pine kommer! 
 
Min sønn, fortell andre om dette, så dette ikke er ukjent! 
 
Fra Jesus Kristus!
 
Våkn opp!                                               Våkn opp!                                                Våkn opp! 

 

 

 

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form