• 6.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 7.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 5.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 2 (1).jpg
 • 3 (1).jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 7 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 9.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 2.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 8.jpg

Prophet Greg Yackly October 11, 2014!

  1273367_718280121532379_825126102_o

  

I chatted with Greg Yackly on Skype the other evening and then he prophesied about us:

It sounded like music to my ears!

10700593_943085755707483_2985980947219983460_o

 [22:18:50] Greg Yackley:

God says. It's not over. The work that He started is not done. He will change and rearrange some things.. But it is certainly NOT over. An official with Government you will meet. He has a white official hat on…... He will open the way.  He will change the plans that the enemy started.. It is now! Something have shifted. And it has already began.

1005518_704946652855991_945614630_n

  

(This I know for sure, because a famous world healer contacted US...... (little people), for two days ago, so it must be something in it. Moreover, it has been like the other times we have been contacted by prophets, it always comes from more then one. We do not ask about prophecy, but it is themselves who contact us.)

29g02zd-1

Greg Yackley:

I saw this man clearly in the spirit. This will help tremendously .. And then I saw you both packing suitcases for travel. And some papers being stamped for approval.

 It is like the papers have been diverted.. But they will be put back on track. And I saw the vision of you both at a deep well.. You lower the bucket with the rope an pull it up.. There the bucket is full of Gold Coins. A transference of wealth that takes place. Healing for the Nations... I hear those words. .. And building…. I see trucks moving large loads of dirt from the site of construction. This where the word of The Lord will be spoken and imparted.

It is the University.

He will take you both deeper into the spirit, much further than ever before. Some revelation knowledge will flow like a river. Now things will develop and you will see clearly.  Jesus will sit with you both for a book to be written. I see the vision and Jesus is in the middle.. You are both writing note of what He is speaking. Much anointing released to others through this book.

You will both see amazing things beyond your understanding happening to those connected through personal relationship with your ministry. Amazing signs and wonders that will shake the nations of the earth.

Be prepared for extraordinary miracles to be released through you both.. Words that completely change lives. Touch people and limbs grow back in place. Brains will regrow and begin to function normally.

 God says... He is going to break the dam that has held back the blessings... More anointing.. More power. God is more than happy with you both.. Multiplication, Multiplication,  Multiplication,...

29g02zd-1

 Greg can I put what you have been writing here, on the webpage?

 Yes these are not my words. It is what Father shared with me.. I feel these words with power as He is giving to me.

 Please share them!

 Most that I have been ministering to in the last week.. Have been seeing manifestation of those words within days.

29g02zd-1

Jeg chattet med Greg Yackly Skype her om kvelden og da profeterte han om oss:

11024776_10205267263775613_4131987640127106611_o

 

[22:18:50] Greg Yackley: Gud sier; Det er ikke over. Arbeidet som Han begynte er ikke ferdig gjort. Han vil endre og omorganisere noen ting .. Men det er absolutt ikke over. Du vil møte en tjenestemann i regjeringen. Han har en hvit funksjonær lue på ... ... Han vil åpne veien. Han vil endre planene som fienden startet ..

  Det er nå!

  Noe har endret seg. Og det har allerede startet.

(Dette vet jeg sikkert, fordi en berømt verdens healer har kontaktet OSS ...... (småfolk), for 2 dager siden, så det må være noe i det. Som de andre gangene vi har blitt kontaktet av profeter, så kommer det alltid fra mer enn én. Det har skjedd denne gangen også. Vi spør ikke om profeti, men det er profetene selv som kontakter oss.)

Greg Yackley: Jeg så denne mannen klart i ånden. Dette vil hjelpe enormt .... Og da så jeg dere begge pakket kofferter for å reise. Så også noen papirer som blir stemplet for godkjenning.

 Det er som papirene har blitt bortledet... .. Men de vil bli satt tilbake på sporet.

 Og jeg så synet av dere begge ved en dyp brønn .. Du senket bøtten i et tau og trekte den opp. .. Den bøtten er full av gullmynter. En overføring av rikdom som foregår.  Helbredelse for nasjonene ... jeg hører disse ordene ..... og bygning .... Jeg ser store lastebiler flytte store masser av avfall fra byggeplassen. Det er der Ordet av Herren vil bli talt og formidlet. Det er Universitetet.

 Han vil ta dere begge dypere inn i ånden, mye lenger enn noen gang før. Åpenbaringskunnskap vil flyte som en elv. Nå vil tingene utvikle seg, og du vil se klart.  Jesus vil sitte med dere begge for en bok som skal skrives. Jeg ser visjonen og Jesus er i midten .. Dere vil begge være oppmerksom på og notere ned skriftlig hva han snakker.

  Mye salvelse vil bli sluppet ut til andre gjennom denne boken. Dere vil begge se fantastiske ting utenfor deres forståelse for hva som skjer med de som er tilknyttet dere gjennom personlig forhold til din tjeneste. Fantastiske tegn og under som vil ryste jordens nasjoner.

Vær forberedt på at ekstraordinære mirakler vil bli sluppet gjennom dere begge .. Ord som helt forandrer liv. Berørelse av folk og lemmene vokser tilbake på plass. Hjerner vil vokse ut igjen og begynne å fungere normalt.


   Gud sier ... Han kommer til å bryte demningen som har holdt tilbake velsignelser  for dere... Mer salvelse .. Mere kraft. Gud er mer enn fornøyd med dere begge .. multiplikasjon, multiplikasjon, multiplikasjon, ...  

  Greg kan jeg sette dette som du har skrevet på websiden? Ja, dette er ikke mine ord. Det er hva Faderen deler med meg .. Jeg føler disse ordene er med kraft..... som han gir til meg. Vennligst del dem! De fleste som jeg har virket blant i forrige uke .. Har vært vitne til manifestasjon av profetiet i løpet av få dager.

Skrevet av Aina Karin Jensen Moss, Oktober 11, 2014 

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form