• 3.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 5.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 5 (2).jpg
 • 2.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 4 (1).jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 5 (1).jpg
   
Thank you for praying for my neck problems.
 
 
 

Dear Aina and Per Einar!                                                                                       Gamvik January 3, 2016

I want to give feedback after you prayed for me about my neck problems.

I have gone every week for about half a year and received treatments of physiotherapy.  At times, this has alleviated the pain, but it has comeback so I was depending on physical therapy hours to be able to work as best.

A day on the job aggravated the situation itself - the pressure in the neck to the head increased: could not cough, laugh, bend me down, the sweat flowed, the head hurt, unwell. Paracet and Ibux who helped before had no effect. I contacted the physiotherapists in the hope that she could give an answer on what this was. She could not. I went on with my work and the only thing I had in mind was to contact you for intercession after work. I was then become rather desperate for the pain was so intense.

After you prayed for me, I have today been good. The pain is gone from the neck, headaches are also gone and everything works as before. God did a miracle. I cannot give thanks enough for this. I got also anointment oil which I carry everywhere and which also helps a lot. I must also say that the pain has tried to come back, again and again and the prayer and the prayer cloth helped. I tried not to give up. Today I am humbled and feel lucky. Thank you for your work for God.

In the morning I have time with the physiotherapist, but this I will defer to another day when I need the hour for maintenance.

Many greetings from Annbjørg.

Forgot to start the letter with Happy New Year to you. This I wish you. Thank you so much again. 

 
(This was an attack from the spiritual world.)
 
 
 
 
 
 
Kjære Aina og Per Einar!                                                                    Gamvik 3 Januar 2016
 
Vil så gjerne gi tilbakemelding etter at Dere ba for meg om mine nakkeproblemer.
 
Har gått hver uke i ca halvt år og fått behandlinger av fysioterapaut. Til tider har dette lindret på smertene, men det har kommet tilbake slik at jeg var blitt avhengig av fysioterapi timer for og kunne fungere best mulig.
 
En dag på jobb forverret situasjonen seg – presset i nakken til hodet øket: Klarte ikke og hoste, flire, bøye meg ned, svetten rant, hodet verket, uvel. Paracet og Ibux som hjalp før hadde ingen virkning. Kontaktet fysioterapaut i håp om at hun kunne gi et svar på hva dette var. Det kunne hun ikke. Gikk videre med mitt arbeid og det eneste jeg hadde i tankene er og kontakte Dere for forbønn etter arbeidstiden. Jeg var da blitt temmelig fortvilet for smertene er intens.
 
Etter at Dere ba for meg er jeg idag blitt bra. Smertene er borte fra nakken, hodeverk er også borte og alt fungerer som før. Gud gjorde et mirakel. Kan ikke få takket nok for dette. Har også fått salveduk som jeg bærer med overalt og som også hjelper stort. Må også si at smertene prøvde og komme tilbake, gang på gang og at bønn hjalp og salveduken. Prøvde og ikke gi opp. I dag er jeg ydmyk og føler meg heldig. Takker Dere for Deres virke av Gud.
 
I morgen har jeg time hos fysioterapaut, men den skal jeg utsette til at jeg en dag skulle trenge timen eller for vedlikehold.
 
Mange gode hilsener fra Annbjørg.
 
Glemte og starte brevet med Godt Nytt År til Dere. Det ønsker jeg Dere. Tusen takk igjen.
 
 
(Dette var et attak fra åndeverdenen.)
 
 
 
 
 

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form