• 7.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 2 (1).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 5.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 5 (2).jpg
 • 2.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 9.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 3.jpg

The voice of grace!  

peace 

 

The voice of grace!

 

Per Einar Jensen has moved into Omega Centre in Kristiansund, and there are the ministry to pray for the sick. The rent for the first year is about 40 000 Norwegian kroner. A man from Stavanger has paid the rent for a year.

 

Arve Gjerstad takes care of the sale of the tapes from the new office at the top of the center. Per Einar Jensen continues to work with healing and prayer. Omega Centre has 70 square meters, and this comfortably accommodate Jensen’s ministry. Per Einar Jensen need help to the electricity bill, telephone and postage.

 

Visions of Per Einar Jensen is picked up from The Watchman and of course The Magazine of Miracle!

 

God has given me visions in my heart. Many of these visions have already come true, and I know that everything God shows me will come true, and that is: "Thus saith the Lord". God takes me step by step and each step will be a miracle of the Lord's glory. Lord spoke of healing and miracle service, and it is in full bloom. The Holy Spirit wind blowing everywhere and Jesus name is glorified. God spoke about cassette service and I have already sent tapes all over the country. The reports are coming in, I was released, I was healed, my son and daughter do not drink anymore, I was saved, I cried when I heard the tape, etc.

 

God has given me a center, right in the heart of Kristiansund, my hometown where it will be open for sale of books and tapes. People can come from around the country to be prayed for, and many will be healed and saved, and many will have gifts of the Spirit, for God himself will be present. Remember all who believe in the Lord Jesus Christ is the family. We are all baptized by one Spirit into one body. You will also get information about water baptism, and it is possible to be baptized. Jesus Christ is coming soon.

 

Dear Family in Christ Jesus, can you be in urgent prayer for me and evangelist Arve for this center. Please join and provide real support for this work. This way you are with and reap souls before Jesus comes. Soon the last soul is sealed for the wedding, and Jesus will leave the mercy seat, and it will be a judge on the throne. The bride will go to heaven. The gospel will go to the Jews, and millions of people will be thrown into distress. Those who will be saved must give his life for Jesus' sake.

 

Jesus last message of mercy is to go into the streets and invite to the wedding, as many as you can, so my house may be filled. For those who were invited were not worthy. God bless you who hear what the Spirit says to the congregation. Per Einar and Arve are just a piece in God's work and these pieces have to be there before the pieces can fall into place.

 

God bless you dear reader. I pray for you all. Write or call me.

Address of the Omega Center is: Jesus Healing and Miracle Centre, / The voice of Grace by Per Einar Jensen,

Box 656,

6501 Kristiansund N.

 

Tel 073 70576. 

 8938dff6fee9095ce4f7f08

 

  

Stemmen av nåde!

 

Per Einar Jensen har flyttet inn i Omega Senteret i Kristiansund, og derfra går nå virksomheten for å be for syke. Husleien det første året er ca 40 000 norske kroner. En mann fra Stavanger har betalt husleien for ett år.

 

Arve Gjerstad skal ta seg av salget av kassetter fra det nye kontoret på toppen av senteret. Per Einar Jensen fortsetter å arbeide med helbredelse og bønn. Omega Senteret som har 70 kvadratmeter, vil Jensen ha god plass til sin virksomhet. Per Einar Jensen trenger hjelp til strømregningen, telefon og porto.

 

Visjoner av Per Einar Jensen er hentet fra Bladet Vekteren og selvfølgelig Mirakel Bladet!

 

Gud har gitt meg visjoner i mitt indre. Mange av disse visjonene har allerede gått i oppfyllelse, og jeg vet at alt Gud viser meg vil gå i oppfyllelse, og det er: "Så sier Herren". Gud tar meg skritt for skritt og hvert trinn vil være et mirakel for Herrens ære. Herren talte for helbredelse og mirakel tjeneste, og det er i full blomst. Den Hellige Ånds vind blåser overalt og Jesu navnet skal bli herliggjort. Gud talte om kassett tjenesten, og jeg har allerede sendt kassetter over hele landet. Rapportene kommer inn: Jeg ble løst, jeg var helbredet, min sønn og datter drikker ikke lenger, jeg ble frelst, jeg gråt da jeg hørte kassetten, etc.

 

Gud har gitt meg et senter, midt i hjertet av Kristiansund, min hjemby hvor det vil være åpent for salg av bøker og kassetter. Folk kommer fra hele landet for å bli bedt for, og mange vil bli helbredet og frelst, og mange vil ha Åndens gaver, for Gud vil selv være tilstede. Husk alle som tror på Herren Jesus Kristus er i familie. Vi er alle døpt med én Ånd til å være ett legeme. Du vil også få informasjon om vanndåpen, og det er mulig å bli døpt. Jesus Kristus kommer snart.

 

Kjære familie i Kristus Jesus, vil du være i inntrengende bønn for meg og evangelist Arve for dette senteret. Vennligst bli med og gi fast støtte for dette arbeidet. På denne måten er du med og høste sjeler før Jesus kommer. Snart er siste sjel forseglet for bryllupet, og Jesus vil forlate nådestolen og det vil være en dommer på tronen. Bruden vil komme til himmelen. Evangeliet vil gå til jødene, og millioner av mennesker vil bli kastet inn i trengsel. De som vil bli frelst, må gi sitt liv for Jesu navns skyld. Jesus siste budskap om nåde er å gå ut på gatene og invitere til bryllupet, så mange du kan, så mitt hus kan bli fullt. For de som var invitert var ikke verdig. Gud velsigne dere som hører hva Ånden sier til menigheten. Per Einar og Arve er bare en brikke i Guds verk og disse brikkene må være der før brikkene kan falle på plass.

 

Gud velsigne deg kjære leser. Jeg ber for dere alle. Skriv eller ring meg.

 

Adressen til Omega Senteret er: Jesus Healing og Mirakel Senter, / Stemmen av Nåde ved Per Einar Jensen,

Boks 656,

6501 Kristiansund N.

 

Tlf. 073 70576.  

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form